Article about the Swedish language.

 

I konstruktionen av svenska spelade bibelöversättningen 1541 en stor roll.

 

Utbredningen

 

Läs mer här.

 

 

Source: http://www.gp.se/nyheter/debatt/svenska-spr%C3%A5ket-%C3%A4r-en-konstruktion-1.3500585