Så synd att det inte finns något svenskt bokcommunity som är jämförbart med Booklikes, eller ens något av de andra (Leafmarks, Riffle, Libib). Eller är det någon som känner till något som är bra?